Preventieve controle bedrijfsgebouwen Land van Cuijk

Preventieve controle bedrijfsgebouwen Land van Cuijk

Op woensdag 10 mei zijn preventief controles uitgevoerd bij bedrijfsgebouwen en opslagboxen in gemeente Land van Cuijk. De controles zijn uitgevoerd onder de vlag van Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML) in samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Noord, politie, Enexis en Twicklerveld speurhonden. De controles zijn gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving. Tijdens de onaangekondigde controle, waarbij iedereen prima heeft meegewerkt, zijn geen bijzonderheden gevonden.

Om een beter beeld te krijgen van de activiteiten op dit soort plaatsen binnen gemeente Land van Cuijk is besloten hier preventief op te controleren. Hierdoor hopen we tekens van mogelijke misstanden op tijd te zien zodat we waar nodig hier direct iets aan kunnen doen. In de toekomst verwachten we vaker onaangekondigde controles uit te voeren.

Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML)

Onder leiding van het IML worden regelmatig controles uitgevoerd bij gebouwen en op plaatsen waarvan het vermoeden bestaat dat er dingen gebeuren die niet volgens de wet- en regelgeving zijn. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijven Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Ook worden er regelmatig preventief locaties gecontroleerd. De actie van woensdag 10 mei is daar een voorbeeld van.

Het IML werkt samen met de politie, de gemeente Land van Cuijk, de gemeente Maashorst en de Omgevingsdienst Brabant-Noord om criminaliteit en ondermijning tegen te gaan.

Melden verdachte situatie

Zie je een verdachte situatie? Meld dit dan bij de politie of de gemeente. Dit kan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Je kunt een melding doen bij de gemeente. Tips worden altijd vertrouwelijk behandeld. Je kunt ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.