Copyright!

Tenzij anders vermeld, is het op 112landvancuijk.nl aanwezige materiaal – tekst of beeld, intellectueel eigendom van 112LandVanCuijk.nl. Aanvullend heeft 112landvancuijk.nl afspraken gemaakt met auteurs welke haar het recht geeft hun werken openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Al deze werken aangevuld met de voor 112LandVanCuijk.nl en haar website 112landvancuijk.nl ontworpen en aldaar gebruikte vormgeving, kleurstelling en afmetingen zijn auteursrechtelijk beschermt. (zie Auteurswet) www.ivir.nl

break

Het is bezoekers van 112landvancuijk.nl NIET toegestaan de auteursrechtelijk beschermde werken (werk van letterkunde, wetenschap of kunst) of andere op 112landvancuijk.nl aanwezige informatie, op welke wijze dan ook zelf openbaar te maken of te verveelvoudigen, inclusief het publiceren op een eigen (intra)netwerk, het publiceren via een eigen netwerk (per e-mail), zonder expliciete schriftelijke toestemming van 112landvancuijk.nl, de producent van 112landvancuijk.nl of enige andere op de site aanwezige auteur.

break

Elke overtreding van dit recht zal onmiddellijk als inbreuk beschouwd worden; overtreders van misbruik worden direct schriftelijk op de hoogte gesteld van hun overtreding(en). Geschillen zullen voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. Kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen, cq het verlies van inkomsten, alsmede de eventuele kosten voor gerechtelijke stappen zullen op de overtreder verhaald worden.

break

112landvancuijk.nl streeft naar strikte naleving van deze regels.

112LandvanCuijk.nl
© 2009 – 2023 – 112landvancuijk.nl