UPDATE – Maas tussen Sambeek en Grave gestremd, door problemen met jukken

Blijf op de hoogte

Rijkswaterstaat laat waterpeil verder zakken
2 september 2023 Update 19.05 uur

Tot nu toe is het niet gelukt de jukken 7 en 8 van stuw Grave op hun plek te krijgen, omdat de stroming van de Maas door de opening van de stuw nog te hoog is. Rijkswaterstaat laat daarom het waterpeil gecontroleerd verder zakken door het openen van extra schotten van de stuw. Dat betekent dat de waterstand tussen Sambeek en Grave de komende uren verder kan zakken tot ongeveer 6 meter boven NAP.

De verdere daling van de waterstand kan gevolgen hebben voor de woonboten en jachthavens op de Maas tussen Sambeek en Grave. Woonbooteigenaren in dit deel van de Maas worden momenteel geïnformeerd. Hen wordt geadviseerd de actuele waterstand goed te blijven volgen, en waar nodig extra maatregelen te nemen.

Zolang het veilig is blijven we tegelijkertijd proberen juk 7 en 8 van de stuw in de juiste positie te krijgen.

Drukverlaging jukken 7 en 8
2 september 2023 Update 15:50 uur

Om de druk te verlagen in het gat bij de jukken 7 en 8, moeten tijdelijk andere schotten (schuiven) getrokken worden. Dit gaat ertoe leiden dat de waterstand iets sneller zal dalen dan de afgelopen uren. Hierna wordt geprobeerd de jukken 7 en 8 te plaatsen waarna ook de schotten op hun plekken kunnen.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de jukken bij stuw Grave is vrijdagochtend 1 september 2023 1 juk eruit geklapt. Een andere juk was door de werkzaamheden buiten werking. Er lag een bouwkuip, die bouwkuip is in het gat gezogen. Gelukkig werd er op dat moment niet aan de jukken gewerkt en is niemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 7.50 uur.

De aannemer probeert de bouwkuip weer op zijn plek te krijgen, dat is een ingewikkelde klus in combinatie met de sterke stroming op de Maas.

Stremming Maas

Er is sprake van een waterstandsdaling tussen Sambeek en Grave. De Maas is preventief gestremd om eventuele problemen voor scheepvaart te voorkomen. De Keersluis Heumen is dicht om effecten op het Maas-Waalkanaal en de aftakkingen te voorkomen.
Informeren omgeving

Rijkswaterstaat informeert de omgeving zoals woonbooteigenaren en jachthavens.

Bron: Rijkswaterstaat