Burgemeester sluit panden Haps en Landhorst

Panden in Landhorst en Haps op slot na vondst
synthetische drugs, grondstoffen en afvalstoffen van
drugs
Land van Cuijk, 12 april 2024- De burgemeester van het Land van Cuijk heeft besloten een loods,
lokalen en een woonunit tijdelijk te sluiten. Het betreft een loods aan de Quayweg in Landhorst
waar zowel sprake was van opslag van synthetische drugs, als het voorhanden hebben van
grondstoffen en afvalstoffen. In Haps ging het om een lab voor de productie van synthetische
drugs. Dit is in beide gevallen aangetroffen door de politie in samenwerking met het
Interventieteam Maas & Leijgraaf. De sluiting van de panden vloeit voort uit de zogenaamde
Opiumwet, die een burgemeester de bevoegdheid geeft om woningen of bedrijfspanden waarin
drugs aanwezig zijn – of waar voorbereidingshandelingen daartoe worden getroffen – tijdelijk te
sluiten.
Criminelen
De onderwereld krijgt steeds meer voet aan de grond in de bovenwereld. Criminelen zijn vaak op
zoek naar leegstaande schuren of loodsen om daar hun hennepkwekerij of -stekkerij te vestigen.
Het grote aantal leegstaande loodsen brengt daarmee veel onveiligheid en gevaren met zich mee.
De sluiting van een drugspand – zoals de panden in Landhorst en Haps- is geen keuze, maar echt
noodzaak. We willen onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk beschermen tegen de
gevaren die met drugs te maken hebben. Bij deze gevaren kun je denken aan bijvoorbeeld
brandgevaar en andere risico’s die met de productie van drugs te maken hebben, maar ook de
kans op overvallen.
Herkennen
Het is aan ons allen om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Aan de buitenkant is niet
altijd zichtbaar wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen die hennepteelt of de productie
van synthetische drugs zouden kunnen doen vermoeden. Denk hierbij aan afgeplakte ramen en
deuren die altijd dicht zijn; (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is; roosters op
opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak; het pand maakt een verlaten indruk; de in- en
uitloop van mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze geen relatie hebben met het
betreffende pand; geur en/of, stankoverlast (‘anijslucht’); condens op de ramen; kunstlicht (gloed
van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden; de installatie van camera’s of
Pagina 2 van 2
andere beveiligingsmaatregelen; of een zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).
Meld anoniem of bel vertrouwenspersoon ZLTO
Heeft u het vermoeden dat er in een pand een hennepkwekerij, XTC-lab of andere drugs aanwezig
is? Meld wat u weet, ook als u twijfelt! U kunt anoniem een melding doen via de telefoonlijn Meld
Misdaad Anoniem (0800 7000) of contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk (0485
854000). Daarnaast heeft het ZLTO een vertrouwenspersoon voor mensen (zowel leden als niet-
leden) die in het buitengebied wonen en in dit verband iets willen melden. Dit kan telefonisch via
06 29 52 02 66.
Interventieteam Maas & Leijgraaf
Onder regie van het Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML) worden er regelmatig controles
uitgevoerd bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat van criminaliteit en
ondermijning (verborgen strafbare activiteiten) en hierdoor het niet voldoen aan wet- en
regelgeving. Ook worden er preventief locaties bezocht. In het IML werken Politie, de gemeenten
Land van Cuijk en Maashorst en de Omgevingsdienst Brabant-Noord sinds september 2022 samen
om criminaliteit en ondermijning (verborgen strafbare activiteiten) te bestrijden. Per casus wordt
bekeken welke partners dienen aan te sluiten.